Nahlasovanie porúch počas Vianočných sviatkov 2018

V prípade poruchy na zariadeniach kontaktujte technika prislúchajúceho k Vašej oblasti:

Okres Nitra, Šaľa                                      obdobie od 22.12.2018 – 1.1.2019          Ing. Král               kontakt: 0917 710 360

Okres Topoľčany, Levice                       obdobie od 22.12.2018 – 1.1.2019           p. Merašický     kontakt: 0918 906 592

Okres Komárno, Nové Zámky             obdobie od 22.12.2018 – 1.1.2019           Ing. Korínek       kontakt: 0917 822 062

 

 

pre našich klientov poskytujeme

komplexnú dodávku energií pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

správu energetických zariadení NSK

trvalý odborný dohľad nad technickými zariadeniami a dodržiavaním bezpečnostno-technických predpisov

rekonštrukciu a modernizáciu tepelných zdrojov

inžiniersku činnosť pre zabezpečenie investícií v energetickom hospodárstve