sídlo spoločnosti

ENERGO-SK,a.s. – v likvidácii

Námestie Jána Pavla II. č.4

950 50 Nitra

IČO 36565482

 

aktuálny výpis z Obchodného registra

telefónne číslo +421 (0)37 6524228

mobilné číslo    + 421 (0)915 728 723

sekretariat@energo-sk.sk

pracovná doba spoločnosti v čase od 7.30 do 15.30

/obedná prestávka je v čase od 11.30 do 12.00/