číslopopisdodávateľpredpokladaná cena (€)dátumvybavuje
030117-01montáž regulačného ventiluEnergy Project, Narcisová 5442/2, 929 01 Dunajská Streda-01/03/2017Ing. Korínek
090117-02servisný výjazdViessmann, s.r.o., Ivánska cesta 30/A, 821 04 Bratislava-01/09/2017Raksányi
090117-03servis kotlaBALÁŽIK-SK, s.r.o., Urmince 189, 956 02 Urmince322,00,- bez DPH01/09/2017Ing. Král
100117-04servisná oprava zabezpečovacieho zariadeniaCERTIMA, s.r.o., Pri Šajbách 46, 831 06 Bratislava-01/10/2017Raksányi
100117-05servisná oprava centrálneho riadenia HoneywellRB, spol. s.r.o., Priehradná 75, 821 07 Bratislava-01/10/2017Raksányi
170117-06dodávka a montáž ventilátoraIgor Raksányi Elektro-Plyn, M. Kukučína 29, 934 01 Levice490,00,- s DPH01/17/2017Raksányi
170117-07oprava čerpadielMilan Uhrík, Nitrianska 26, 941 06 Komjatice515,00,- bez DPH01/17/2017Raksányi
170117-08nakládka a preprava drvnej štiepkyRegionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Nádražný rad 27, 934 01 Levice-01/17/2017Raksányi
180117-09dodávka a montáž plynového ohrievača TÚVMULTIMONTÁŽE, s.r.o., Štefánikova 26, 949 01 Nitra4986,00 bez DPH01/18/2017Ing. Korínek
190117-10servis riadiaceho systému kotolneBALÁŽIK-SK, s.r.o., Urmince 189, 956 02 Urmince-01/19/2017Ing. Korínek
190117-11oprava kotlaBALÁŽIK-SK, s.r.o., Urmince 189, 956 02 Urmince-01/19/2017Ing. Korínek
260117-12školenie, preskúšanie a vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti kuričaTempering - Ing. Adrián Pažitný, Novomeského 61, 949 11 Nitra360,00,- bez DPH01/26/2017Ing. Král
310117-13dodávka chemikáliíChem expres, s.r.o., Čsl. armády 308, 955 01 Topoľčany1717,30,- bez DPH01/31/2017Ing. Král
010217-14aktualizácia licencie programovSPIRIT- informačné systémy, a.s., Kubániho 14, 811 04 Bratislava37,48,- bez DPH02/01/2017Ing. Král
080217-15vykonanie verejného obstarávania, elektrická energiaExterné obstarávanie, s.r.o., Pekárska 11, 917 01 Trnava2500,- bez DPH02/08/2017Ing. Brezina
080217-16vykonanie verejného obstarávania, plynExterné obstarávanie, s.r.o., Pekárska 11, 917 01 Trnava2500,- bez DPH02/08/2017Ing. Brezina
090217-17výmena servopohonovPROFSYS, František Sako, Mudrochova 4, 949 01 Nitra894,- bez DPH02/09/2017Ing. Korínek
090217-18oprava automatikyPROFSYS, František Sako, Mudrochova 4, 949 01 Nitra112,- bez DPH02/09/2017Ing. Král
090217-19oprava reguláciePROFSYS, František Sako, Mudrochova 4, 949 01 Nitra374,- bez DPH02/09/2017Ing. Král
090217-20oprava a výmena servopohonuPROFSYS, František Sako, Mudrochova 4, 949 01, Nitra452,- bez DPH02/09/2017Merašický
130217-21školenie BOZP a OPPBoris Kovarčík, Lehota 764, 951 36 Lehota500,- bez DPH02/13/2017Ing. Král
130217-22vykonanie revízií komínovKamil Palko, KOMINÁRSTVO, Saratovská 8, 934 01 Levice-02/13/2017Ing. Král
130217-23kontrola hasiacich pr?strojovMiroslav Lešťan, HASLEX, Kpt. J. Nálepku 22, 934 01 Levice-02/13/2017Ing. Král
210217-24technologický materiálChem expres, s.r.o., Čsl. armády 308, 955 01 Topoľčany281,- bez DPH02/21/2017Ing. Král
240217-25jedálne kupónyLe Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava9000,- bez DPH02/24/2017Steinemanová
270217-26upgrade centrályRB, spol. s.r.o., Priehradná 75, 821 07 Bratislava3784,- bez DPH02/27/2017
270217-27overenie hospodárnosti prevádzky TZSlovenská inovačná a energetická agentúra, Regionálna pobočka Banská Bystrica, Rudlovská cesta 53, 974 28 Banská Bystrica-02/27/2017Ing. Feketeová
010317-28oprava kotlaPlynotherm, spol. s.r.o., č. 129, 946 37 Moča129,20,- bez DPH03/01/2017Ing. Král
010317-29oprava kotlaPlynotherm, spol. s.r.o., č. 129, 946 37 Moča468,- bez DPH03/01/2017Ing. Král
010317-30oprava kotlaPlynotherm, spol. s.r.o., č. 129, 946 37 Moča202,37,- bez DPH03/01/2017Ing. Korínek
010317-31oprava kotlaPlynotherm, spol. s.r.o., č. 129, 946 37 Moča82,20,- bez DPH03/01/2017Ing. Korínek
010317-32oprava potrubia na TÚVAlexander Kóňa, SOLAR-SHOP, s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra1.684,- bez DPH03/02/2017Ing. Korínek
080317-33oprava čerpadlaMilan Uhrík, Nitrianska 26, 941 06 Komjatice265,- bez DPH03/08/2017Raksányi
090317-34demontáž meračov tepla a vodomerovPeter Petkeš - TERM, Bizetova 1, 949 11 Nitra-03/09/2017Ing. Král
130317-35oprava potrubia T?VMULTIMONTÁŽE, s.r.o., Štefánikova 26, 949 01 Nitra2765,- bez DPH03/13/2017Ing. Král
130317-36jednostupňový projektIng. Ákos Szabó-HWGS, Pázmáňa 2125, 927 01 Šaľa-03/13/2017Ing. Brezina
130317-37oprava dymovodovAgroslužba, Ing. Viliam Mudrák, Štúrova 94, 949 01 Nitra4937,- bez DPH03/13/2017Ing. Král
140317-38obehové čerpadloTZB-Market, s.r.o., Levická 7, 949 01 Nitra-03/14/2017Ing. Král
160317-39vykon činnosti technika PO a BOZPIng. Vladimír Vaško-BEPOS, Rybničná 265, 951 22 Alekšince450,- bez DPH03/16/2017Ing. Brezina
170317-40servopohonyTZB-Market, s.r.o., Levická 7, 949 01 Nitra-03/17/2017Ing. Král
200317-41Oprava hlavného rozvádzača EEE-MAX, Štefan Pilka, Veľký Lapáš 624, 951 04 Veľký Lapáš-03/20/2017Ing. Král
210317-42dodanie OOPPBILLIK, s.r.o., Priemyselná 4, 949 01 Nitra-03/21/2017Ing. Král
210317-43servisná prehliadka, oprava, doregulovanie, nastavenie MaRPeter Piskla MaR, Turá Lúka 292, 907 03 Myjava-03/21/2017Ing. Král
210317-44servisná prehliadka, oprava, doregulovanie, nastavenie MaRPeter Piskla MaR, Turá Lúka 292, 907 03 Myjava-03/21/2017Ing. Král
310317-45nakládka a preprava energetickej drevnej štiepkyregionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., závod Levice, Nádražný rad 27, 934 01 Levice-03/31/2017Raksányi
310317-46dodávka chemikáliíChem expres, s.r.o., Čsl. armády 308, 955 01 Topoľčany614,40,- bez DPH03/31/2017Ing. Král
030417-47školenie, preskúšanie a vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti kuričaTempering-Ing. Adrián Pažitný, Novomeského 61, 949 11 Nitra-04/03/2017Ing. Král
040417-48servis kotlaČKD DUKLA, Montáže, s.r.o., Štrková 984/10F, 010 01 Žilina-04/04/2017Ing. Král
050417-49odborné prehliadky tlakových vyhradených technických zariadeníTempering, s.r.o., Novomeského 61, 949 01 Nitra-04/05/2017Ing. Král
050417-50odborné prehliadky kotolníTempering, s.r.o., Novomeského 61, 949 01 Nitra-04/05/2017Ing. Král
050417-51odborné prehliadky plynových vyhradených tech. zariadeníTempering, s.r.o., Novomeského 61, 949 01 Nitra-04/05/2017Ing. Král
100417-52vykonanie odborných prehliadok tlakových vyhradených tech. zariaden?Tempering, s.r.o., Novomeského 61, 949 01 Nitra-04/10/2017Ing. Král
100417-53vykonanie odborných prehliadok kotolníTempering, s.r.o., Novomeského 61, 949 01 Nitra-04/10/2017Ing. Král
100417-54vykonanie odborných prehliadok plynových vyhradených tech. zariadeníTempering, s.r.o., Novomeského 61, 949 01 Nitra-04/10/2017Ing. Král
100417-55VO na dodávku zemného plynuCentrálna obstarávacia agentúra, s.r.o., Kozmonautov 3/A, 949 01 Nitra2.500,- bez DPH04/10/2017Ing. Brezina
100417-56VO na dodávku elektrickej energieCentrálna obstarávacia agentúra, s.r.o., Kozmonautov 3/A, 949 01 Nitra2.500,- bez DPH04/10/2017Ing. Brezina
100417-57oprava ohrievača TÚVMULTIMONTÁŽE, s.r.o., Štefánikova 26, 949 01 Nitra968,- bez DPH04/10/2017Raksányi
180417-58dodávka chemikáliíChem expres, s.r.o., Čsl. armády 308, 955 01 Topoľčany255,50,- bez DPH04/18/2017Ing. Král
180417-59vykonanie odborných prehliadok kotolníTempering, s.r.o., Novomeského 61, 949 01 Nitra-04/18/2017Ing. Král
250417-60jedálne kupónyLe Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava9.000,- bez DPH04/25/2017Steinemanová
260417-61dodávka energetickej drevnej štiepkyFOREST ENERGY, s.r.o., 28. októbra 1177/45, 911 01 Trenčín-04/26/2017Raksányi
160517-62servis klimatizáciíCHLADOM, s.r.o., Malý Lapáš 314, 951 04 Malý Lapáš80,- bez DPH05/16/2017Steinemanová
180517-63premeranie a zistenie úniku plynuMilan Billa, Svätoplukovo 347, 951 16 Svätoplukovo240,- bez DPH05/18/2017Raksányi
180517-64dodávka materiáluARMAT SLOVAKIA, s.r.o., Vašinova 63, 949 01 Nitra201,- bez DPH05/18/2017In. Král
010617-65OP tlakových vyhradených tech. zariadeníTempering, s.r.o., Novomeského 61, 949 01 Nitra-06/01/2017Ing. Král
010617-66OP kotolníTempering, s.r.o., Novomeského 61, 949 01 Nitra-06/01/2017Ing. Král
010617-67OP plynových vyhradených tech. zariadeníTempering, s.r.o., Novomeského 61, 949 01 Nitra-06/01/2017Ing. Král
010617-68OP tlakových vyhradených tech. zariadeníTempering, s.r.o., Novomeského 61, 949 01 Nitra-06/01/2017Ing. Král
010617-69OP kotolníTempering, s.r.o., Novomeského 61, 949 01 Nitra-06/01/2017Ing. Král
010617-70OP plynových vyhradených tech. zariadeníTempering, s.r.o., Novomeského 61, 949 01 Nitra-06/01/2017Ing. Král
120617-71overenie meračov teplaBratislavská metrolog. spoločnosť, s.r.o., Trnavská 29, 900 27 Bernolákovo-06/12/2017Ing. Král
220617-72vykonanie aktualizačného školeniaTempering - Ing. Adrián Pažitný, Novomeského 61, 949 11 Nitra-06/22/2017Ing. Král
230617-73 rekonštrukcia ležatých rozvodov TÚV Viliam Mudrák, Agroslužba, Štúrova 94, 949 01 Nitra 8.655,- bez DPH06/23/2017Ing. Korínek
040717-74jedálne kupónyLe Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava4.500,- bez DPH07/04/2017Steinemanová
070717-75dodávka chemikálií Chem expres, s.r.o., Čsl. armády 308, 955 01 Topoľčany 07/07/2017Ing. Král 
180717-76objednávka čerpadielABC ELEKTROSERVIS, Milan Uhrík, Nitrianska 26, 941 06 Komjatice 1.202,00,- bez DPH 18.7.2017Raksányi 
240717-77dezinsekcia priestorov kotolneSanoVet, s.r.o., Krížna 13, 940 71 Nové Zámky24.7.2017 Ing. Korínek 
 240717-78čerpadlo BELUMI PUMPY s.r.o., Vinohrady 10, 940 67 Nové Zámky 240,- bez DPH 24.7.2017 Ing. Král 
 280717-79oprava kotla ČKD DUKLA, Montáže s.r.o., Štrková 984/10F, 010 01 Žilina 28.7.2017 Ing. Korínek 
 020817-80regulátor pary ARMAT SLOVAKIA, s.r.o., Vašinova 63, 949 01 Nitra 2.8.2017 Ing. Korínek 
 040817-81dodávka chemikálií Chem expres, s.r.o., Čsl. armády 308, 955 01 Topoľčany 150,50,- bez DPH 4.8.2017 Ing. Král 
 080817-82výmena ovládacieho modulu v automatickom ovládaní kotla  Alexander Kóňa SOLAR-SHOP, s.r.o., Novozámocká 102 949 05 Nitra760,- bez DPH  8.8.2017Raksányi 
 080817-83výmena servopohonov Alexander Kóňa SOLAR-SHOP, s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra8.8.2017 Ing. Korínek 
 080817-84oprava cirkulačného čerpadla ABC Elektroservis, Milan Uhrík, Nitrianska 26, 941 06 Komjatice 250,- s DPH 8.8.2017 Raksányi 
 150817-85servisná prehliadka BALÁŽIK-SK, s.r.o., Urmince 189, 956 02 Urmince 280,- bez DPH 15.8.2017 Merašický 
 210817-86školenie, preskúšanie a vydanie osvedčenia Tempering - Ing. Adrián Pažitný, Novomeského 61, 949 11 Nitra 21.8.2017Ing. Král 
220817-87pripojenie stúpačiek studenej vodyMULTIMONTÁŽE, s.r.o., Štefánikova 26, 949 01 Nitra2.674,80,- bez DPH22.8.2017Ing. Korínek
230817-88dodávka a montáž ohrievača vodyMULTIMONTÁŽE, s.r.o., Štefánikova 26, 949 01 Nitra4986,- bez DPH23.8.2017Ing. Korínek
250817-89jedálne kupónyLe Cheque Dejeuner, Tomášikova 23/D, Bratislava4500,- bez DPH25.8.2017Steinemanová
060917-90naloženie, preprava a vyloženie príslušenstva kotlovTG Sťahovanie, s.r.o., Budovateľská 17/4, 945 01 Komárno-6.9.2017Ing. Korínek
080917-91oprava cirkulačného čerpadlaMilan Uhrík, Nitrianska 26, 941 06 Komjatice150,- bez DPH8.9.2017Raksányi
220917-92overenie hospodárnosti prevádzky tepelného zdrojaSlovenská inovačná a energetická agentúra, Rudlovská cesta 53, 974 28 Banská Bystrica-22.9.2017Ing. Feketeová
220917-93demontáž merača teplaPeter Petkeš- TERM, Bizetova 1, 949 11 Nitra90,- bez DPH22.9.2017Ing. Král
260917-94dodávka energetickej drevnej štiepkyFOREST ENERGY, s.r.o., 28. októbra 1177/45, 911 01 Trenčín-26.9.2017Raksányi
270917-95zabezpečenie verejného obstarávaniaKancelária verejného obstarávania, s.r.o., Beethovenova 5693/28, 917 08 Trnava4.200,- bez DPH27.9.2017Ing. Starovič
280917-96overenie merača teplaBratislavská metrologická spoločnosť, s.r.o., Trnavská 29, 900 27 Bernolákovo-28.9.2017Ing. Král
280917-97zaškolenie a skúšky na spôsobilosť obsluhy kotlaPeter Aintner, Chmeľova dolina 47, 949 01 Nitra-28.9.2017Raksányi
280917-98prekládka energetickej drevnej štiepkyLontov Farma, s.r.o., Lontov-28.9.2017Raksányi
061017-99revízna správa komínovTibor Kocsis, Nám. Gy. Széchényiho 4789/4, 940 58 Nové Zámky-6.10.2017Ing. Král
101017-100servis kotlovBALÁŽIK-SK, s.r.o., Urmince 189, 956 02 Urmince1111,- bez DPH10.10.2017Ing. Král
161017-101demontáž merača teplaPeter Petkeš - TERM Bizetova 1, 949 11 Nitra-16.10.2017Ing. Král
161017-102odvoz a likvidácia kotlovŽP EKO QELET, a.s., stredisko Šurany, Športová 3973/1A, 942 01 Šurany-16.10.2017Ing. Korínek
171017-103servis a nastavenie kotlovIgor Raksányi - Elektro-plyn, M. Kukučína 29, 934 01 Levice178,- bez DPH17.10.2017Raksányi
261017-104dodávka a montáž obehového čerpadlaMULTIMONTÁŽE, s.r.o., Štefánikova 26, 949 01 Nitra930,- bez DPH26.10.2017Ing. Král
271017-105jedálne kupónyLE CHCEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava4500,- bez DPH27.10.2017Steinemanová
271017-106oprava služobného motorového vozidlaAUTOLUX Nitra, s.r.o., Novozámocká 99, 949 05 Nitra-27.10.2017Ing. Král
301017-107dodávka obehového čerpadlaTZB-Market, s.r.o., levická 7, 949 01 Nitra690,- bez DPH30.10.2017Ing. Král
021117-108oprava kotlaPlynotherm pol. s.r.o., č. 129, 946 37 Moča167,10,- s DPH2.11.2017Ing. Král
081117-109dodávka a montáž servopohonuFrantišek Sako PROFSYS, Mudrochova 4, 949 12 Nitra388,- bez DPH8.11.2017Pólya
091117-110vývoz kontajneraObecný úrad Lontov, Lontov, 67, 935 75 Ipeľský Sokolec-9.11.2017Pólya
101117-111kontrola regulácie tlaku plynuHUTIRA Slovakia, s.r.o., 29. augusta 92, 972 51 Handlová169,- bez DPH10.11.2017Pólya
101117-112darčekové kupónyLE CHEQUE DEJEUNER, Tomášikova 23/D, Bratislava3400,- bez DPH10.11.2017Steinemanová
131117-113servis a oprava dotláčacieho zariadeniaCERTIMA, s.r.o., Pri Šajbách 46, 831 06 Bratislava-13.11.2017Ing. Král
131117-114servis kotlovBALÁŽIK-SK, s.r.o., Urmince 189, 956 02 Urmince1240,- bez DPH13.11.2017Ing. Král
131117-115oprava a vyčistenie horákovKarol Palla - SERVIS HORÁKOV, Hlboká 91, 949 01 Nitra240,- bez DPH13.11.2017Ing. Král
141117-116dodávka energetickej drevnej štiepkyFOREST ENERGY, s.r.o., 28. októbra 1177/45, 911 01 Trenčín-14.11.2017Pólya
211117-117odstránenie úniku plynuMilan Billa, Svätoplukovo 347, 951 16 Svätoplukovo285,- s DPH21.11.2017Ing. Král
211117-118kontrola komínovRudolf Hrudka, KOMINÁR, Hviezdoslavova 2262/24, 955 01 Topoľčany-21.11.2017Ing. Král
211117-119dodanie a montáž riadiacej jednotky a adaptéru CERTIMA, s.r.o., Pri Šajbách 46, 831 06 Bratislava1015,50,- bez DPH21.11.2017Ing. Král
241117-120oprava čerpadlaABC Elektroservis, Milan Uhrík, Nitrianska 26, 941 06 Komjatice-24.11.2017Ing. Král
281117-121diskontuálne meranieNárodná energetická spoločnosť, a.s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica3740,- bez DPH28.11.2017Ing. Král
281117-122dodávka kalorimetrov -meračov tepla a prietokomerovK.B.F. group, s.r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá1237,41,- bez DPH28.11.2017Ing. Král
041217-123dodávka energetickej drevnej štiepkyFOREST ENERGY, s.r.o., 28. októbra 1177/45, 911 01 Trenčín-4.12.2017Pólya
041217-124dodávka energetickej drevnej štiepkyFOREST ENERGY, s.r.o., 28. októbra 1177/45, 911 01 Trenčín-4.12.2017Pólya
061217-125dodanie a montáž automatiky riadenia kotlovFrantišek Sako - PROFSYS, Mudrochova 4, 949 12 Nitra700,- bez DPH6.12.2017Ing. Král
061217-126dodanie a montáž expanznej nádobyFrantišek Sako - PROFSYS, Mudrochova 4, 949 12 Nitra-6.12.2017Ing. Král
061217-127dodanie a montáž servopohonuFrantišek Sako - PROFSYS, Mudrochova 4, 949 12 Nitra-6.12.2017Ing. Král
061217-128montáž cirkulačného čerpadlaMULTIMONTÁŽE, s.r.o., Štefánikova 26, 949 01 Nitra-6.12.2017Ing. Král
061217-129oprava chybnej jimkyIng. Ivan Polóny, CSc. - INKA - P, B. Nemcovej 312/4, 949 01 Nitra100,- bez DPH6.12.2017Ing. Král
071217-130výmena plynových kotlovSTAV-COOP, s.r.o., Konkolyho 2650/41, 947 01 Hurbanovo4160,- bez DPH7.12.2017Ing. Korínek
111217-131montáž meračov tepla a vodomerovPeter Petkeš - TERM, Bizetova 1, 949 11 Nitra-11.12.2017Ing. Král
111217-132demontáž merača teplaPeter Petkeš - TERM, Bizetova 1, 949 01 Nitra-11.12.2017Ing. Král
111217-133nastavenie regulácie kotolneFrantišek Sako - PROFSYS, Mudrochova 4, 949 12 Nitra75,- bez DPH11.12.2017Ing. Král
111217-134zapojenie cirkulačného čerpadlaFrantišek Sako - PROFSYS, Mudrochova 4, 949 12 Nitra200,- bez DPH11.12.2017Pólya
141217-135oprava spínačaMART Lehotkai, s.r.o., M. Flengera 4, 940 02 Nové Zámky150,- bez DPH14.12.2017Ing. Korínek
151217-136oprava predohrevu plynuMilan Billa, Svätoplukovo 347, 951 16 Svtoplukovo320,- bez DPH15.12.2017Ing. Král
181217-137realizácia priameho napojenia kotolneMULTIMONTÁŽE, s.r.o., Štefánikova 26, 949 01 Nitra-18.12.2017Ing. Král
201217-138oprava kachlíMilan Billa Svätoplukovo 347, 951 16 Svätoplukovo335,- s DPH20.12.2017Ing. Král
221217-139oprava kotolneMULTIMONTÁŽE, s.r.o., Štefánikova 26, 949 01 Nitra9900,- bez DPH22.12.2017Ing. Král