Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1958-2017 o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci

Servisná zmluva č. 00210-18-010

Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 77 T-2006-B zo dňa 7.12.2006

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení dodania tovaru alebo poskytnutia služby + Dodatok č. 1

 Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 77T-2006-A zo dňa 7.12.2006

Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 77T-2006-B zo dňa 7.12.2006

Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 336 T-2018

Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a plynu č. 336 T-2018

Nájomná zmluva

Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 67T-2006 zo dňa 14.8.2006

Dohoda o ukončení Zmluvy o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a plynu č. 67 E,P-2006 zo dňa 14.8.2006

Zmluva o poskytovaní služieb (verejné obstarávanie) č. 9-2018

Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 335T-2018

Dodatok č. 2 k zmluve o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie, plynu a režijných nákladov č. 326 EPR-2012 zo dňa 23.1.2012

Zmluva o kontokorentnom úvere č. 05-124-04, Dodatok č. 19

Zmluva o dielo č. 8-2018

DODATOK č. 1 k zmluve o dielo č. 07-2018

Zmluva o dielo č. 06-2018

Zmluva o dielo č. 07-2018

Zmluva o dielo č. 1-2018

Dodatok č.1 k zmluve č. 1958-2017 o pasytnutí návratnej finančnej výpomoci zo dňa 14.08.2017

Zmluva o dielo č. 2-2018

Zmluva o dielo č. 3-2018

Zmluva o dielo č. 4-2018

Zmluva o dielo č. 5-2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o združenej dodávke plynu č. SC2018-033-ENERGO-SK

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu č. 1-5150008309-2015

Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. 1-2018