Zmluva o službách na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi

Zmluva o združenej dodávke plynu č. SC2019-054-ENERGO-SK

Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke plynu č. SC2019-054-ENERGO SK

Zmluva o dodávke elektriny a zabezpečení distribúcie elektriny č. 7963-2019

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 1958-2017 o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci zo dňa 14.08.2017

Zmluva č. 1-2019 o poskytovaní právnej pomoci

Zmluva o poskytovaní služieb optimalizácie nastavenia odberných miest plynu

Zmluva o dielo č. 1 / 2019

Zmluva o dielo č. 2 / 2019

Zmluva o dielo č. 3 / 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3 / 2019

Zmluva o dielo č. 4 / 2019

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb optimalizácie nastavenia odberných miest

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.4 / 2019

Dohoda o ukončení zmluvy o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a plynu č. 36 E, P-2005 zo dňa 4.1.2006

Dohoda o ukončení zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 36 T-2005 zo dňa 4.1.2006

Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti verejného obstarávania č.4 /2019

Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 337-T-2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb SWAN

Zmluva o poskytovaní verejných služieb – dodatok

Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a plynu č.337-E-P-2019