Dodatok-č.1 k zmluve o službách na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi

Zmluva o správe majetku

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva

Zmluva o kontokorentnom úvere č. 000019/CORP/2020

Zmluva o poskytovaní služieb č.1/2020

Zmluva o dielo č. 4/2020

Zmluva o združenej dodávke plynu č.SC2020/120 ENERGO-SK

Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu č. SC2020/12 ENERGO-SK

Zmluva o dodávke elektriny a zabezpečení distribúcie elektriny č.8850/2020

Dohoda o ukončení Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 11.12.2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.0016480

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Dohoda o preložke plynárenského zariadenia

Dodatok č.2 k Zmluve-o dodávke plynu č.SC2020/120/ENERGO-SK

Zmluva o preúčtovaní nákladov za spotrebovaný plyn č. 90P/2020

Zmluva o podnájme č. 2/2020

Zmluva o dielo č.5/2020 na prevádzkovanie transformačnej stanice

Zmluva o dielo č.2/2020

Zmluva o dielo č.3/2020

Zmluva o dielo č.1/2020

Zmluva o dielo č.6/2020

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.4/2020

Zmluva o preúčtovaní nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu č.6 E/2020

Zmluva č.3/2020 o poskytovaní audítorských služieb

Dodatok č.1 k zmluve o dodávke elektriny č. 8850/2020

Zmluva o dielo č. 7/2020