Dodatok č.3 k zmluve č.10008HEO10

Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 340 T / 2020

Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a plynu č. 340 E, P/2020

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb optimalizácie nastavenia odberných miest plynu

Zmluva o dielo č.1/2021

Dohoda o urovnaní

Zmluva č. 02/2021 o poskytovaní audítorských služieb

Dohoda o zmene zmluvnej strany MET

Dohoda o zmene zmluvnej strany MAGNA

Dohoda o ukončení zmlúv o výkone správy

Kúpna zmluva

Zoznam dohôd o ukončení zmlúv o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie, plynu a o dodávke a odbere tepla

Dohoda o ukončení Zmluvy o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie č.303 E/2006

Kúpna zmluva

Zmluva o prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov v súvislosti s prevodom činnosti zamestnávateľa