zverejňovanie povinných informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z.z.

 

Oznámenie o predaji prebytočného majetku

zoznam na odkúpenie majetku v likvidácií

zoznam drobného hmotného majetku k odpredaju

V prípade záujmu posielajte svoje cenové ponuky prostredníctvom e-mailu na adresu: riaditel@energo-sk.sk  do 2.2.2022 do 11:00 hod.

Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie bez udania dôvodu.